Mindfulness training: Wel/niet meedoen?!

Mindfulness Training en Huiswerk

Mindfulness training geeft je voor 8 weken een intensief programma met meditatie en yoga, met iedere dag huiswerk. Voor veel mensen geeft dit weerstand en is het lastig om iedere dag tijd vrij te maken. En dat terwijl men merkt dat Mindfulness veel zou kunnen opleveren in een hectisch en stressvol leven. Ik zou zelfs durven stellen dat mensen die graag een Mindfulness training willen doen, maar denken geen tijd vrij te kunnen maken, mee zouden moeten doen. Hoe maak je dan tijd vrij?? Sowieso is het handig eens kritisch je agenda te bekijken en te beoordelen waar je per dag 45 minuten vrij kunt maken. Dat is lastig omdat je keuzes moet maken, maar zie het maar als een pleister die je snel en pijnloos van je huid moet verwijderen. Een keuze kan zijn om eerder op te staan (auw!), ‘s avonds eerder vrienden uit te zwaaien, de tv uit te zetten. Wel is het belangrijk ook realistisch te zijn: heb je de voldoende energie om te investeren en niet teveel aan je hoofd? Ik kan me voorstellen dat je met een pasgeboren baby te moe bent en midden in een scheiding je overloopt wat alle emoties. Uiteindelijk ben je zelf degene die verantwoordelijk is voor de investering die je wel of niet wilt maken om mee te doen aan een Mindfulness Training. En met die Mindfulness training neem je weer verantwoordelijkheid in het zorgen voor jezelf. 

Mindfulness Training en jezelf blijven/ veranderen?!

Een andere drempel om mee te doen aan een Mindfulness training is de weerstand voor mogelijke verandering van je persoonlijkheid/ je leven/ je levensstijl. Soms is er de angst dat een Mindfulness Training je verandert en dat je daarna een heel ander mens zou kunnen worden. Interessant hieraan is dat er in een Mindfulness Training geen leefregels worden uitgedragen. Tuurlijk mag je blijven roken, drinken en elke gewoonte blijven doen die je wilt. In een Mindfulness Training wordt niet gevraagd te stoppen met hoe je leeft. Wel leer je meer te ervaren wat je doet en wat dit oplevert aan sensaties, gedachten en emoties. Daarom zullen veel deelnemers wel merken dat zij zelf andere keuzes willen maken en veranderingen doorvoeren in hun dagelijks leven. Het zijn echter altijd keuzes die gemaakt worden vanuit je eigen ervaring en niet omdat een Mindfulness Trainer zegt dat je iets moet doen of laten.  En welke aanpassingen je in je eigen leven wilt doorvoeren zijn verschillend: de ene deelnemer maakt een keuze niet meer te roken/drinken/……, de ander blijft dat wel doen. Voor sommigen deelnemers is het ervaren van persoonlijke grenzen een belangrijkste ervaring en zijn zij beter is staat beter hun grenzen te bewaken. Diezelfde deelnemer kan nog iedere dag een sigaret opsteken! Mindfulness draait daarmee voor een groot deel om het verkrijgen van meer keuzevrijheid: Je ervaart meer, bent je daar bewust van en kunt vanuit het hier en nu bepalen hoe je handelt. 

Mindfulness Training: er ZIJN

Met het maken van een keuze voor een Mindfulness Training leg je je toe op een investering in jezelf. Om zoveel mogelijk te kunnen leren en oefenen, is het belangrijk er elke bijeenkomst te ZIJN! In de bijeenkomsten leer je de oefeningen en kun je je ervaringen uitwisselen met mede deelnemers en je trainer. Je leert daardoor je vaardigheid om meer Mindful te zijn en wordt gemotiveerd om je voorgenomen investering voort te zetten.  Kies daarom een Mindfulness training op een dagdeel waarvan je weet dat het voor jou haalbaar is iedere keer aanwezig te zijn. Spreek met je gezin/ familie/ vrienden over je training, zodat zij jou kunnen steunen iedere keer te gaan, ook als je een baaldag hebt. (daarnaast kan het helpend zijn als huisgenoten je steunen je huiswerk te maken!) 

Mindfulness training: Ik gun iedereen meer Mindfulness in hun leven en ben ervan overtuigd dat elk mens er bij gebaat is. Maak wel een overweging of het realistisch is de investering te maken, maar bedenk je ook dat elk moment een goed moment is te investeren in jezelf!